Monthly Archives: October 2014

พ่อและตาที่ดีที่สุดในโลก

ตั้งแต่คุณพ่อจากไป ครบหนึ่งปีแล้ว มิ้งค์ยังคิดถึงคุณพ่อเสมอ ทุกครั้งที่มีเรื่องดี หรือเรื่องที่ต้องการที่พึ่งพิง จะนึกถึงคุณพ่อ ด้วยความสุขปนเศร้า ชีวิตแต่ละวันต้องอดทน เข้มแข็งมาก ต่างกับตอนคุณพ่อยังอยู่เหลือเกิน ใช้เวลาถึง 6 เดือนในการที่จะพอทำใจได้บ้าง พอจะมีชีวิตอยู่โดยไม่ทรมานใจนัก ทั้งตอนหลับตอนตื่น คิดถึงตลอดเวลา คุณพ่อคือความทรงจำที่มีความสุข อยากย้อนเวลากลับไปแล้วบอกคุณพ่อว่า ไม่เป็นไรนะคะ เราจะพยายามรักษา แต่ถ้ารักษาไม่ได้จริงๆ ถ้าเดินไม่ได้มิ้งค์ก็จะเข็น ถ้ากินไม่ได้ก็จะป้อน เราก็จะยังมีความสุขกัน จากที่เคยไม่เชื่อเรื่องวิญญาณ กลับสงสัยว่า หรือจะเป็นไปได้จริง อย่างน้อยคงจะมีพลังงานบางอย่างหลงเหลืออยู่ในโลกใบนี้ โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ ในวันที่คุณพ่อเสีย คืนนั้นก่อนคุณพ่อเสีย มิ้งค์ตื่นมาตอนตีสาม (ห้าโมงเย็นเมืองไทย) รู้สึกไม่สบายใจมาก คิดว่าชีวิตแบบนี้มันไม่ไหวแล้ว เป็นชีวิตที่ไม่มีเวลาให้ใครเลย มีแต่งานๆๆ แต่ดันเจอว่ามีงานทำ ต้องซ่อมแอพที่เสีย และคนดันใช้เยอะมากช่วงนั้นพอดีเพราะมีดารามาใช้แอพ ทำให้คนใช้ตาม … Continue reading

Posted in Uncategorized |

The Search for Annabella’s New School

Yesterday we took grandpa to visit Annabella’s daycare, Little Angels. It’s a Spanish immersion daycare that worked well for her in the past. We had looked at and spoken to “ALL” daycares in Palo Alto (dozens), and found that this … Continue reading

Posted in English |